Стас Шуринс живет на корабле?

Стас Шуринс живет на корабле?